Neděle 18. července     Neděle 16. v Mezidobí 

Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 30 minut přede mší sv. nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.

 

Hody u sv. Jakuba v Břestě budou v neděli 25. července; hodová mše sv. bude v 9:00.

 

Na nástěnce (a na webových stránkách farnosti) naleznete celou řadu plakátů, které zvou na zajímavé akce – věnujte jim pozornost, nebudu vše vyjmenovávat v ohláškách.

 

Pokračuje sbírka kol pro Afriku. Pokud máte doma jízdní kolo, které nepoužíváte a chcete je darovat potřebným, můžete je přivézt na faru v Chropyni.

 

Nabízím návštěvy nemocných či starších lidí, kteří se z důvodu zdravotního stavu či vyššího věku nedostanou do kostela na bohoslužby a ke svátostem. Rád jim udělím svátosti doma. Pokud o někom víte, zprostředkujte, prosím, návštěvu kněze. Několik lidí takto navštěvuji, jsem však přesvědčen, že tuto službu potřebuje více lidí. Neodkládejme přijetí svátostí na poslední chvíli, není to moudré.

 

Chropyně:

V boční kapli Panny Marie Lurdské si můžete prohlédnout výstavu keramických křížů, které vyrobila sestra Magdalena Lis (z Přerova – Misijní Kongregace Služebnic Ducha Sv.).

 

Dnes se loučíme s členy 1. turnusu Antiochie (A), ale zároveň můžeme s radostí přivítat v naší farnosti členy 2. týmu Antiochie (B). Všichni jsme srdečně zváni na jejich program. A dle svých možností, jim, prosím, poskytněme svou pomoc.

 

Adorační den farnosti Chropyně bude v pátek 6. srpna. Ten den jsou nám svěřeny modlitby za celou naši arcidiecézi a za kněžský seminář. Zapisujte se, prosím, na rozpis adoračních služeb na stolku vzadu pod kůrem.

 

Břest:

V poutním kostele ve Křtinách bude probíhat rekonstrukce varhan – v současné době se používají pouze digitální varhany, píšťalové jsou v havarijním stavu. Celková suma bude činit cca 9,5 mil. Kč, byla přiznána dotace ve výši 7 mil. Kč. Kdo chce přispět, bližší informace naleznete na nástěnce a na webových stránkách chropyňské farnosti.

 

Kyselovice:

Adorační den farnosti Kyselovice bude v sobotu 14. srpna. Ten den jsou nám svěřeny modlitby za celou naši arcidiecézi a za kněžský seminář.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla