Ohlášky

Neděle 15. července 2018      Neděle 15. v Mezidobí

Svátky v tomto týdnu:

NEDĚLE – 16. v Mezidobí

Ve dnech 14. – 22. července 2018 se uskuteční Putování ostatků sv. Markéty Antiochijské z Olomouce, přes Velehrad do rakouského Marcheggu. Tuto neděli 15. 7. bude u sv. Mořice v Kroměříži setkání a modlitební program. Podrobnosti jsou na plakátku.

Hody u sv. Jakuba v Břestě budou v neděli 29. července.

Příprava na svátost biřmování začne v Chropyni na podzim, přihlášky jsou na stole, prosím odevzdejte do konce června. Podmínky: ukončená základní škola, horní věk není omezen, vyžaduje se jako podmínka ke kmotrovství a měl by být i ke svatbě J

Skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů.

Je to i reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů, což není bohužel málo a jejich šance na úspěch je poměrně velká.

Aliance pro rodinu se rozhodla zorganizovat Petici na podporu manželství k návrh poslanců na ústavní změnu, abychom ochránili podstatu manželství a rodiny. Můžete ji podepsat na stolku pod kůrem do 15. VII. Více www.podporamanzelstvi.cz, http://www.alipro.cz/novinky/

Děkanát Přerov připravuje Kurz pastoračních pomocníků. Začne v půli září a je určen těm, kdo budou ve farnosti vykonávat službu mimořádných podavatelů sv. přijímání, ale i všem, kteří se chtějí vzdělávat. Je možno se přihlásit na faře.

Velké poděkování všem, kteří připravil Farní táborák v Kyselovicích.

I letos probíhá v kostele sv. Jiljí v Chropyni projekt Otevřené brány, díky němuž je o víkendech od května do září v našem kostele průvodcovská služba. Kostel je otevřen v sobotu a státní svátky 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin. V neděli pak 13:00 – 17:00 hodin. 

Arcibiskupství olomoucké zřídilo webové stránky (nejen) pro lektory a kněze „Kultura slova.“ Na stránkách jsou různé materiály a informace a také nahrávky biblických čtení na neděli. Adresa stránek je: http://www.kulturaslova.cz/

Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 20 minut přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.

P. Jiří Putala

 

 

 

Joomla templates by a4joomla