Ohlášky

Neděle 18. srpna 2019   Neděle 20. v Mezidobí

Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 20 minut přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.

 

Sbírky z minulé neděle: Chropyně 3.222 Kč + sv. Antonínek 961 Kč. Břest 4.343 + pohřeb paní Marie Zavadilové 4.585 Kč. Kyselovice 700 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí.

 

Na stolku pod kůrem je stolní kalendář, který vydala farnost Brno Lesná. Minimální cena je 70 Kč. Výtěžek z prodeje je určen na výstavbu kostela v Brně Lesné. Další nabídka kalendářů bude později.

 

Stále je možné podepsat na stolku vzadu pod kůrem petici Charity na podporu domácí péče. Prosíme, vyplňujte údaje pořádně. Je třeba čitelně vyplnit jak jméno a příjmení, tak bydliště a podepsat se. Jediný nepovinný údaj je e-mail. Zkontrolujte, prosím, zda jste požadované údaje vyplnili správně, jinak je váš podpis nepoužitelný.

 

V noci z 23. na 24. srpna (pá/so) se koná Noční modlitební procesí za ochranu rodiny a nenarozeného života ze Starého Města na Velehrad, mši sv. na Velehradě bude celebrovat P. Marián Kuffa. Více na nástěnce.

 

Přihlášky do výuky náboženství jsou na stolku pod kůrem, odevzdejte je, prosím, nejlépe do konce prázdnin. Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

 

Chropyně:

Ze středy na čtvrtek budou v Chropyni na faře nocovat pěší poutníci na cestě z Olomouce na Velehrad. Ve čtvrtek ráno v 7:00 hod. budou mít mši sv. a pak budou pokračovat do Cetechovic.

 

Pohřeb paní Anežky Rozsypalové ze Záříčí se bude konat ve čtvrtek 22.8.2019 ve 13 hod. v kostele v Chropyni, po zádušní mši sv. bude pohřbena na hřbitově v Záříčí. Odpočinutí věčné dej jí, Pane…

 

Hody u sv. Jiljí v Chropyni budou v neděli 1. září.

 

Svátost biřmování bude v Chropyni udělena v sobotu 26. října třem našim mladým farníkům. Pamatujme na ně v našich modlitbách, vyprošujme jim dary Ducha sv.

 

Břest:

Poděkování za úrodu bude v Břestu při mši sv. v neděli 8. září. Odpoledne pak bude novokněžské požehnání – važte si toho, letos máme v celé arcidiecézi jen dva novokněze a je velmi těžké je sehnat!

 

Pěší pouť na Sv. Hostýn se uskuteční v sobotu 5. října, zároveň to bude začátek pobožnosti prvních sobot. Bude-li dostatečný zájem, bude vypraven také autobus pro ty, kdo nemohou jít na pouť pěšky.

 

Joomla templates by a4joomla