17. ledna 2021                    Neděle 2. v Mezidobí

Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 30 min. přede mší sv. nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.

 

Zítra začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů, budeme pamatovat v přímluvách za návrat těch, kdo se odloučili od Církve Kristovy a jejich potomků, zpět do lůna Katolické církve, kterou založil Pán Ježíš na apoštolech v čele se sv. Petrem, prvním papežem.

 

Otcové biskupové vyzývají: Prosíme vás o modlitbu sv. růžence na úmysl ukončení pandemie. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať už sami či společně v rodinách.

 

Sv. Otec vyhlásil Rok sv. Josefa – od 8. prosince 2020 do 8. prosince 2021 (u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa univerzálním patronem celé Církve). Nabízí se široké možnosti pro získání plnomocných odpustků, více na webových stránkách farnosti a v letáčcích, které jsou k rozebrání vzadu.

 

Aktuální opatření pro konání bohoslužeb: Nyní je možné, aby se bohoslužeb zúčastnilo tolik osob, kolik odpovídá 10% kapacity na sezení. Je třeba zachovávat dvoumetrové rozestupy (kromě členů jedné domácnosti).

 

Pro ty, kdo se na mši sv. nedostanou, je možnost přijmout svátosti na požádání po osobní domluvě (tel. 739 344 061; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Nabízím rovněž návštěvy nemocných či starších lidí, kteří se z důvodu zdravotního stavu či vyššího věku nedostanou do kostela na bohoslužby a ke svátostem. Rád jim udělím svátosti doma. Pokud o někom víte, zprostředkujte, prosím, návštěvu kněze. Několik lidí takto navštěvuji, jsem však přesvědčen, že tuto službu potřebuje více lidí. Neodkládejme přijetí svátostí na poslední chvíli, není to moudré.

 

Tříkrálová sbírka se letos s ohledem na protiepidemická opatření nekoná klasickou formou. Probíhá jednak on-line koleda (své dary můžete posílat do naší on-line kasičky prostřednictvím internetových stránek https://www.trikralovasbirka.cz/ - nechte se zde vést návodem, zadejte PSČ a váš příspěvek bude přiřazen k naší oblastní Charitě: tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS 77707012), případně formou DMS.

Dále je možnost přispět do pokladničky v kostele, případně na některých jiných místech – v Chropyni u Alberta a na podatelně Městského úřadu, v Kyselovicích v obou obchodech. Bližší informace na nástěnce.

 

 

Joomla templates by a4joomla