Neděle 24. října    Neděle 30. v Mezidobí 

Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 30 minut přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.

Dnešní sbírka je věnována na misie.

Na stolku vzadu v kostele (a na webových stránkách farnosti) naleznete nové číslo farního občasníku Farníček.

Nabídka kalendářů na rok 2022: do 7. listopadu si můžete u nás v kostele zakoupit kalendář stolní, nástěnný i na čtení (v Chropyni v sakristii, v Břestě na kamnech v boční kapli a v Kyselovicích vzadu za lavicemi).

Blíží se „dušičkové období“, kdy obzvláště pamatujeme na naše zesnulé. Příležitost k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci bude – jako každý rok – od 1. do 8. listopadu. Pro ty, kdo by neměli možnost získat odpustky v tyto dny, platí možnost získat je v předcházejícím týdnu, tedy již od 25. října.

  • Obvyklé podmínky pro získání odpustků: 1) přijmout sv. smíření + nemít sebemenší zalíbení v hříchu, ani v lehkém! – 2) Sv. přijímání – 3) Modlitba na úmysl sv. Otce.
  • Kromě tří obvyklých podmínek je čtvrtou podmínkou návštěva hřbitova a zde modlitba za zemřelé v období 25. října až 8. listopadu (každý den jeden plnomocný odpustek).
  • Další možností je, že dne 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění obvyklých tří podmínek. Čtvrtou podmínkou je pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Schází-li některá z podmínek, jedná se o odpustek částečný. Zpověď nemusí být nutně přímo v den, kdy chceme odpustek získat, stačí ji přijmout v několikadenním rozmezí.  

 

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech:

Kyselovice – neděle 31. října v 15:00

Záříčí – sobota 6. listopadu ve 14:00

Plešovec – sobota 6. listopadu v 15:00

Břest – neděle 7. listopadu ve 14:00

Chropyně – neděle 7. listopadu v 15:00

 

Setkání mládeže děkanátů Kroměříž a Holešov se uskuteční v sobotu 20. listopadu od 9:00 do 16:00 na AG v Kroměříži. Více na nástěnce.

Na nástěnce (a na webových stránkách farnosti) naleznete celou řadu plakátů, které zvou na zajímavé akce – věnujte jim pozornost, jistě každý nalezne něco, co je určeno právě pro něj.

Nabízím návštěvy nemocných či starších lidí, kteří se z důvodu zdravotního stavu či vyššího věku nedostanou do kostela na bohoslužby a ke svátostem. Rád jim udělím svátosti doma. Pokud o někom víte, zprostředkujte, prosím, návštěvu kněze. Několik lidí takto navštěvuji, jsem však přesvědčen, že tuto službu potřebuje více lidí. Neodkládejme přijetí svátostí na poslední chvíli, není to moudré.

Všichni jsme zváni k synodálnímu procesu. Nejprve na pastorační radě probereme, co a jak, poté bude dán prostor pro vytvoření skupinek, kde se může zapojit každý, kdo má zájem.

 

Chropyně:

Nyní (po ranní mši sv. v neděli) jste zváni na faru na posezení u kávy či čaje („Farní kavárna“).

 

Břest:

Příležitost ke svátosti smíření před Dušičkami: v pátek 29. října od 16:30 do mše sv.

V březnu příštího roku proběhnou v naší farnosti lidové misie. Již nyní se budeme po každé mši sv. modlit modlitbu za Boží požehnání pro toto dílo.

Markéta Látalová vybírá příspěvky na Rádio Proglas.

 

Kyselovice:

Pastorační rada se sejde v neděli 31. října po dušičkové pobožnosti, která je v 15:00 na hřbitově. Zúčastnit se mohou i další farníci, kteří mají zájem o zapojení se do synodálního procesu.

 

Joomla templates by a4joomla