Ohlášky

Neděle 8. prosince 2019  Neděle 2. adventní

Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 30 minut přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.

 

Zítra (pondělí 9.12., slavnost Neposkvrněného početí P. Marie) v 10:00 hod. bude v Kroměříži u P. Marie mše sv. s nunciem mons. Charlesem Danielem Balvo.

 

Příležitost k předvánoční svátosti smíření:

Břest: pátek 20. prosince 16:00 – 17:00 hod. (P. Ryšavý) – mše sv. bude ráno (roráty), večer už nikoliv.

neděle 22. prosince 14:00 – 15:30 hod. (P. Jazosz, P. Kopřiva, P. Káňa)

Kyselovice: neděle 22. prosince 16:00 – 17:00 hod. (P. Kopřiva).

Chropyně: neděle 22. prosince 14:30 – 15:45 hod. (P. Orság, P. Eliáš, P. Trčka)

Změna zpovědníků vyhrazena!  

 

Adventní koncerty: Kyselovice – dnes večer (neděle 8.12.) v 17 hod. Břest – neděle 15.12. v 17 hod. Chropyně – v pondělí 16.12. v 17 hod.

 

Děkanát Kroměříž vyhlašuje výběrové řízení na děkanátní účetní našeho děkanátu. Bližší info na nástěnce. Také jsou tam další dvě nabídky práce (technický správce budovy a provozní horské chaty Sv. Josefa na Gruni.

 

Připravuje se v pořadí již druhé společné posezení farností Břest, Chropyně, Kyselovice a Žalkovice. Posezení s cimbálovou muzikou rodiny Kordíkových se, dá-li Pán, uskuteční v sobotu 14. prosince od 15:30 v Městském kulturním středisku v Chropyni. Účast na tomto posezení přislíbil i O. Jiří Putala, který právě 14. prosince bude našemu Pánu děkovat za 50 let svého života.

Prodej vstupenek v hodnotě 100 Kč zajišťují: v Břestě paní Hana Burešová, v Chropyni paní Dana Jedličková, v Kyselovicích paní Veronika Prečanová a v Žalkovicích paní Stanislava Otáhalíková. Cena zahrnuje pouze úhradu cimbálové muziky. Prodej dobrého vínka bude zajištěn. Organizátoři prosí o pomoc se zajištěním drobného občerstvení, obracejte se prosím na paní Danu Jedličkovou (mobil: 737 628 113). Všichni jste srdečně zváni.

 

Pomazání nemocných – 3. neděle adventní – 15. prosince při mši sv.

Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života a umírají. Příhodná doba pro její přijetí je už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. Tuto svátost můžeme přijmout i vícekrát ve svém životě.

K přijetí svátosti pomazání nemocných je třeba se připravit přijetím svátosti smíření (stačí se vyzpovídat o prvním pátku nebo v rámci předvánoční sv. zpovědi). Jaké jsou účinky pomazání nemocných? Spojuje nemocného s Ježíšovým utrpením; vlévá útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci; uzdravuje, pokud to prospěje nemocnému ke spáse duše; připravuje na přechod do věčného života.

Nemocné, kteří do kostela nemohou přijít, na požádání rád navštívím doma.

 

Uvolnila se polohovací postel s antidekubitní matrací. Bližší info u mě nebo u pana Rozsypálka (tel. 733 366 415).

Charita Kroměříž nově otevřela pobočku Sociální poradny v Chropyni na adrese Komenského 350 (stará škola, vchod z náměstí). Otevřeno vždy v pondělí od 9:00 do 14:00. Nabízí pomoc při hledání řešení sociálních potíží.

 

Chropyně:

Tuto středu (11.12.) bude na faře v Chropyni v 15 hod. setkání dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání a jejich rodičů. Nebude již náboženství, výuka začne opět po Vánocích.

 

Břest:

Dnes odpoledne od 13 hod. se bude na faře zapisovat na mše sv. na příští pololetí (leden-červen 2020).

 

Rorátní mše sv. budou v Břestě bývat v pátek ráno v 6:45 hod., a to pouze 13. a 20. prosince. Mše sv. budou začínat při svíčkách, děti si mohou na vstupní průvod přinést lucerničky. Po mši sv. jsou všichni (nejen děti J zváni na faru na malou snídani.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla