Milí farníci, 
vzhledem k aktuálním opatřením vlády, kdy se nesmí scházet více než 6 osob, není možné, aby se mohli všichni zúčastnit mše svaté. Té by se měla přednostně zúčastnit rodina, na jejíž úmysl je obětována.
Abychom však nezůstali odříznuti od svátostí, nabízím příležitost ke svatému přijímání. V sobotu odpoledne a v neděli odpoledne ve stanovených časech můžete ve skupinách po pěti osobách (šestý je kněz) přistoupit v kostele ve vaší farnosti ke sv. přijímání. Zapsat na konkrétní čas se můžete zde.

Také je možné domluvit se individuálně na přijetí svátostí telefonicky (739 344 061) nebo e-mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

P. Stanislav Trčka 

Nabídka TICHÉ ADORACE a příležitosti ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

během nouzového stavu

 

Platí od pátku 16. října 2020.

Kostely budou otevřeny v uvedené dny a časy k tiché soukromé modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.

Bude k dispozici kněz ke svátosti smíření.

K adoraci ani ke svaté zpovědi není třeba se zapisovat či objednávat.

Je také možno se na přijetí svátostí mimo uvedené časy domluvit s knězem osobně.

Chropyně:

úterý           8:00-10:00

čtvrtek         8:00-10:00; 16:00-17:30

Břest:

pondělí       8:00-10:00; 16:00-17:30

pátek           8:00-10:00; 16:00-17:30

Kyselovice:

středa          8:00-10:00; 16:00-17:30

 

18. října 2020          Neděle 29. v Mezidobí  

Děkuji všem, kdo mi pomohli či nabídli pomoc v době, kdy jsem byl v karanténě. Pán Bůh zaplať.

 

Příští týden v noci ze soboty na neděli se mění čas, můžeme vstávat o hodinu později.

 

Prožíváme růžencový měsíc říjen. Neopomíjejme tuto krásnou a silnou modlitbu.

Otcové biskupové vyzývají: Prosíme vás o modlitbu sv. růžence na úmysl ukončení pandemie. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať už sami či společně v rodinách.

Mysleme ve svých modlitbách také na úmysl obnovy rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. Děkanátní pouť na tento úmysl byla zrušena, o to více se modleme ve farnosti a v rodinách.

Modleme se i za odvrácení povodní a za všechny, kdo jimi byli postiženi.

 

Nabídka kalendářů na rok 2021: můžete si u nás v kostele zakoupit kalendář stolní, nástěnný i na čtení (Chropyně: v sakristii; Břest: na kamnech v boční kapli; Kyselovice: vzadu za lavicemi).

 

Vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb na 6 osob se může přednostně zúčastnit rodina, na jejíž úmysl je mše sv. slavena.

 

Pro ty, kdo se na mši sv. nedostanou, je možnost přijmout svátosti následujícím způsobem:

Svaté přijímání: V sobotu odpoledne a v neděli odpoledne ve stanovených časech (vždy po čtvrt hodině) ve skupinách po 5 osobách bude probíhat zkrácený obřad sv. přijímání. Je potřeba se zapsat do tabulky, která je přístupná na internetových stránkách farnosti. Prosím, informujte ty, kdo nemají přístup k internetu a pomozte jim zapsat se.

Chropyně: sobota 16:00-17:15, neděle 14:00-15:00.

Břest: sobota 14:00-15:30, neděle 16:30-18:00.

Kyselovice: neděle 15:30-16:00

 

Svatá zpověď a možnost tiché adorace: ve stanovených časech bude otevřen kostel k tiché soukromé modlitbě, vystavena Nejsvětější svátost na oltáři a bude k dispozici kněz ke svátosti smíření. Není třeba se nikam zapisovat.

Chropyně:    úterý 8:00-10:00

čtvrtek 8:00-10:00; 16:00-17:30

 

Břest:             pondělí 8:00-10:00; 16:00-17:30

pátek 8:00-10:00; 16:00-17:30

 

Kyselovice:  středa 8:00-10:00; 16:00-17:30

 

Také je možné se domluvit na přijetí svátostí osobně (tel. 739 344 061; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Nabízím rovněž návštěvy nemocných či starších lidí, kteří se z důvodu zdravotního stavu či vyššího věku nedostanou do kostela na bohoslužby a ke svátostem. Rád jim udělím svátosti doma. Pokud o někom víte, zprostředkujte, prosím, návštěvu kněze. Několik lidí takto navštěvuji, jsem však přesvědčen, že tuto službu potřebuje více lidí. Neodkládejme přijetí svátostí na poslední chvíli, není to moudré.

 

Joomla templates by a4joomla