Ohlášky

Neděle 20. října 2019   Neděle 29. v Mezidobí

Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 20 minut přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.

 

Příští týden v noci ze soboty na neděli se mění čas, budeme vstávat o hodinu později.

Večerní bohoslužby budou bývat v 17:30 hod.

 

Charitní rada se sejde ve čtvrtek 24. října po večerní mši sv. v Chropyni na faře.

 

Svátost biřmování bude v Chropyni udělena v sobotu 26. října v 10:00 hod. třem našim mladým farníkům a dalším třem farníkům z Ratají. Přijede o. biskup Antonín Basler. Pamatujme na ně v našich modlitbách, vyprošujme jim dary Ducha sv. Biřmovancům připomínám nácvik dnes odpoledne v 15:00 v kostele. Ministranti mají nácvik ve 14:00 hod., prosím ministranty ze všech našich farností (Chropyně, Břest i Kyselovice) o aktivní účast.

 

Můžete si zakoupit kalendáře na příští rok. Je nabídka 3 stolních, 1x nástěnný, 1x kalendář ke čtení. V Chropyni si je koupíte v sakristii, v Břestě v boční kapli sv. Anny a v Kyselovicích vzadu za lavicemi. Nabídka platí do neděle 3. listopadu.

 

Po České republice putují ostatky sv. Vincenta de Paul, patrona Charity. V pátek 1. listopadu budou v Kroměříži u sester Vincentek v kapli sv. Vincenta. Při této příležitosti tam bude bohatý duchovní program, více se dozvíte z plakátku na nástěnce.

 

Arcibiskupské Gymnázium v Kroměříži zve mládež od 13 do 18 let na víkendovou duchovní obnovu „Ignite Yourself“ ve dnech 1.-3. listopadu.

Také jste srdečně zváni na Den otevřených dveří na AG 7. prosince.

Sestry Vincentky zvou na duchovní obnovy v jejich klášteře v Kroměříži: pro muže v sobotu 30. listopadu, pro ženy v sobotu 14. prosince.

Do 6. listopadu probíhá v kroměřížské nemocnici výstava fotografií nazvaná „Být nablízku“, je věnována službě nemocničních kaplanů.

Více o těchto akcích na nástěnkách.

 

K jednotlivým dnům růžencového a misijního měsíce října vyšla brožurka Misijní úvahy – malá zamyšlení na každý den. Brožurku jsme objednali také v tištěné podobě, již je k dispozici na stolku pod kůrem, prosíme o příspěvek do kasičky 20 Kč/kus. Je však možnost ji také stáhnout elektronicky do počítače nebo chytrého mobilu (v obchodě Google Play ji najdete pod názvem Misijní měsíc říjen 2019; uživatelé pouze internetu či operačního systému iOS mohou též využít stránek www.misijnimesic.maweb.eu).

 

Chropyně:

Prosím o brigádu na úklid fary před biřmováním. Navrhuji termín v úterý odpoledne v 15:00. Pokud by ochotným brigádníkům vyhovoval jiný termín, domluvíme se před kostelem po mši sv.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla