Ohlášky

Neděle 14. ledna 2018              Neděle 2. v Mezidobí

Svátky v tomto týdnu:

STŘEDA – památka sv. Antonína, opata

ČTVRTEK – památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů

NEDĚLE – 3. v Mezidobí

 

V Břestě vybírá pí Markéta Látalová na rádio Proglas.

 

Ve čtvrtek začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů, budeme pamatovat v přímluvách. Pamatujme také v modlitbách na volbu prezidenta.

 

Besedu o pouti do Medžugorje bude v Kyselovicích ve středu 17. ledna v místní knihovně.  Začne po mši sv., tj. cca v 18:00 hodin.

 

V neděli 21. ledna odpoledne jste zváni na setkání na faře v Chropyni.

 

Farnost Šternberk zve na Hromniční pouť matek v chrámu Panny Marie ve Šternberku v sobotu 3. února 2018. Program začíná v 9:20 h modlitbou růžence, v 10:00 h je mše sv. (P. Marián Pospěcha). Po přestávce bude v 13:00 h přednáška P. Josefa Červenky, následuje adorace a pouť končí v 14:00 h požehnáním.

Program pouti se koná v areálu kostela a bývalého kláštera. Káva a čaj budou zajištěny, vezměte si prosím sebou svačinu a dobře se oblečte.

 

Tříkrálová sbírku 2018 v našich farnostech (v závorce rok 2017).

Břest 42.915 Kč (38,269)

Chropyně 79.733 Kč (77.690)

Kyselovice 13.580 Kč (13.491)

Plešovec 6.540 Kč (5.235)

Zářící 16.874 Kč (13.957)

Žalkovice 25.705 Kč (24.903)

Celkem za všechny obce: 185.347 (173 545 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí.

 

Statistika za rok 2017 ve farnostech spravovaných z Chropyně (v závorce rok 2016)

Chropyně: Křty – 14 (9), Svatby – 2 (4), Pohřby – 6 /2 zaopatřeni (11 / 1)

Břest: Křty – 4 (5), Svatby – 3 (2), Pohřby – 4 /1 zaopatřen (3 / 1)

Kyselovice: Křty – 1 (3), Svatby – 0 (0), Pohřby – 2 / 2 zaopatřen (2 / 0)

 

Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 20 minut přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.

 Jiří Putala

Joomla templates by a4joomla