Ohlášky

Neděle 19. ledna 2020  Neděle 2. v Mezidobí

 

Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 30 minut přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.

 

Včera začal Týden modliteb za jednotu křesťanů, budeme pamatovat v přímluvách za návrat těch, kdo se odloučili od Církve Kristovy a jejich potomků, zpět do lůna Katolické církve, kterou založil Pán Ježíš na apoštolech v čele se sv. Petrem, prvním papežem.

 

Představení dětí před I. sv. přijímáním: V neděli 2. února, na svátek Uvedení Páně do chrámu, budou představeny při mši sv. v Chropyni a v Břestě děti, které se budou letos připravovat k 1. sv. zpovědi a k 1. sv. přijímání. Příprava pak bude probíhat společně pro Chropyni i Břest, první setkání bude ve čtvrtek 13. února v Chropyni. Začíná se mší sv. v 17:30, po mši sv. bude katecheze na faře.

 

Farnost Šternberk zve na Hromniční pouť matek v chrámu Panny Marie ve Šternberku v sobotu 1. února 2020. Program pouti se koná v areálu kostela a bývalého kláštera. Káva a čaj budou zajištěny, vezměte si prosím sebou svačinu a dobře se oblečte. Program: 9:20 růženec, 10:00 mše sv. s obětováním svící, 14:15 závěr pouti. Více na nástěnce.

 

Kroměřížské farnosti Panny Marie a sv. Mořice vás srdečně zvou na již tradiční Farní bál, který se koná 8. února 2020 v prostorách Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Více na nástěnce.

Arcibiskupské Gymnázium vás zve na Reprezentační ples v pátek 21. února v Domě kultury v Kroměříži. Více na nástěnce.

 

Uvolnila se polohovací postel s antidekubitní matrací. Bližší info u mě nebo u pana Rozsypálka (tel. 733 366 415).

 

Děkovný dopis z Arcidiecézní Charity Olomouc:

Milí koledníci Tříkrálové sbírky,

děkujeme Vám za to, že jste i letos vyšli koledovat v 5 814 skupinkách a přinesli jste tak mnoha lidem radost. Někteří se s vámi radovali z narození Pána Ježíše, jiné potěšil váš zpěv a úsměv a všem jste dali

příležitost udělat něco dobrého pro druhé, přispět na pomoc potřebným lidem. Peníze, které jste vybrali, sice ještě nejsou všechny spočítané (viz https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/  ), ale zkuste Vy spočítat, s kolika lidmi jste se při koledování setkali. Kolik bylo těch, kteří se díky vám stali o něco lepšími, protože dokázali přispět na pomoc potřebným? Kolik jich asi bylo v celé republice, ve které letos koledovalo 24 916 skupinek?

Děkujeme Vám, Vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněžím, všem, kdo jste se do tříkrálové sbírky zapojili.

 

P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO                                                          Václav Keprt, ředitel ACHO

 

Joomla templates by a4joomla