2. srpna 2020          Neděle 18. v Mezidobí  

Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 30 minut přede mší sv. nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.

 

Farní charita oznamuje, že se uvolnila polohovací postel s antidekubitní matrací. V případě zájmu se obraťte na pana Pavla Rosypálka z Chropyně (tel. 733 366 415).

 

Dnes (2. srpna) je možnost získat tzv. Porciunkulové odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (zpověď + nemít sebemenší zalíbení v hříchu, sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. otce), je čtvrtou podmínkou návštěva některého františkánského nebo i farního kostela a zde se pomodlit Věřím a Otčenáš. 

 

Na období letních prázdnin připravilo Centrum pro rodinný život prázdninovou aktivitu pro rodiny. Zveme k návštěvě míst, která jsou spojena se životem sv. Jana Sarkandra. Více na plakátku.

 

Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce zve mladé 19-35 let na setkání Open Heaven ve dnech 23.-27.8.2020. Bližší informace na: https://www.blahoslavenstvi.cz/open-heaven-pro-mlade-od-19-do-35-let

 

Nabízím návštěvy nemocných či starších lidí, kteří se z důvodu zdravotního stavu či vyššího věku nedostanou do kostela na bohoslužby a ke svátostem. Rád jim udělím svátosti doma. Pokud o někom víte, zprostředkujte, prosím, návštěvu kněze. Několik lidí takto navštěvuji, jsem však přesvědčen, že tuto službu potřebuje více lidí. Neodkládejme přijetí svátostí na poslední chvíli, nevyplácí se to.

 

I letos probíhá v kostele sv. Jiljí v Chropyni projekt Otevřené brány, a to od soboty 30. května. Díky tomu je o víkendech od května do září v našem kostele průvodcovská služba. Kostel je otevřen v sobotu a státní svátky 10:00 – 12:00 a 13:30 – 17:00 hod. V neděli pak 13:00 – 17:00 hod. 

 

Chropyně:

Adorační den farnosti Chropyně bude ve čtvrtek 6. srpna. Ten den jsou nám svěřeny modlitby za celou naši arcidiecézi a za kněžský seminář. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12:00 do večerní mše sv. v 17:30. Po mši sv. bude společné slavnostní ukončení adorace se svátostným požehnáním. Zapište se, prosím, k modlitební službě na rozpis na stolku pod kůrem.

 

Farnost Chropyně pořádá pouť autobusem na Sv. Hostýn ve čtvrtek 13. srpna. Odjezd od kostela v Chropyni v 7:00 se zastávkami Díly, Kovárna, Záříčí, Františkov, Kyselovice. Odjezd ze Sv. Hostýna po požehnání ve 14 hod.

 

Břest:

Na I. pátek bude adorace a příležitost ke svátosti smíření od 17:00. Po mši sv. ukončení adorace a svátostné požehnání.

Příští neděli oslavíme v Břestě výročí posvěcení kostela.

 

Prosíme o příspěvky na křtinskou pouť do kasičky pod kůrem. Náklady v uplynulém roce cca 33 000,- Kč, doposud vybráno cca 8.500,- Kč.

 

Ubytování Křtiny

Jelikož v letošním roce není možné ubytování ve Křtinách škole, byla sjednána možnost ubytování ze soboty na neděli v Lulči na faře. U kasičky pod kůrem, která je určena pro potřeby Křtinské pouti, je list papíru, kam ať se, prosím, zapisují ti, kdo mají zájem o ubytování v Lulči ze soboty na neděli. Spaní by bylo na zemi na matracích ve spacáku. Chtěli bychom zajistit vozidlo, které bude převážet na nocleh poutníky v sobotu večer i v neděli ráno. Pokud máte možnost zajistit vozidlo pro větší počet cestujících, nejlépe i s řidičem, který by službu převozu v sobotu večer a v neděli ráno zajistil, dejte prosím vědět. V opačném případě bude řešeno všemi zapsanými na schůzce před poutí.

 

Zajištění dopravy v sobotu

Jelikož není v letošním roce zajištěn autobus, a to z důvodu malého počtu zájemců, prosíme,  kdo se chystáte v sobotu na pouť svým vozidlem a máte místo, které byste mohli nabídnout těm, kdo se nemají v sobotu možnost dostat do Křtin, zapište se na list papíru, který je také vzadu pod kůrem připraven.  Na stejný papír se zapíší Ti, kdo prosí o zajištění dopravy.

 

Občerstvení v Bukovince

Z důvodu nemožnosti zajištění snídaně v sobotu ráno v restauraci v Bukovince by bylo dobré také zajistit čaj či kávu pro pěší poutníky včetně dovozu kelímků (náklady by byly uhrazeny). Pokud je někdo ochoten podílet se na zajištění  této služby, nechť se přihlásí u Jany Hanákové či Markéty Látalové.

 

Kyselovice:

Ve středu po mši sv. bude adorace za naši farnost.

V srpnu bude naposledy prvopáteční mše sv. v Kyselovicích, od září budou I. pátky v Chropyni.

 

Farnost Chropyně pořádá pouť autobusem na Sv. Hostýn ve čtvrtek 13. srpna. Odjezd od kostela v Chropyni v 7:00 se zastávkami Díly, Kovárna, Záříčí, Františkov, Kyselovice. Odjezd ze Sv. Hostýna po požehnání ve 14 hod.

 

Adorační den farnosti Kyselovice bude v pátek 14. srpna. Ten den jsou nám svěřeny modlitby za celou naši arcidiecézi a za kněžský seminář. Nejsvětější svátost bude vystavena k soukromé adoraci od 14:00 do večerní mše sv. v 17:30. Po mši sv. bude společné slavnostní ukončení adorace se svátostným požehnáním. Zapište se, prosím, k modlitební službě na rozpis na stolku pod kůrem.

 

Joomla templates by a4joomla