Kostely

 

Kostel svatého Jiljí (Chropyně)

Barokní kostel sv. Jiljí je svým založením mnohem starší. Dnešní budova stojí na místě, kde stál již v 1. pol. 13. století pozdněrománský kostel. Dnešní podobu získal až ve 2. pol. 18. století, kdy byla nejspíše Josefem Ignácem Cyranim z Boleshausu přestavěna hlavní loď kostela, zvonice a snad i sakristie. K této stavební aktivitě dal podnět tehdejší olomoucký arcibiskup Maxmilián Hamilton, avšak vysvěcení dne 10. září 1780 se už účastnil nový olomoucký arcibiskup Theodor Colloredo-Waldsee. Výrazných stavebních úprav se kostel dočkal v roce 1890, kdy byla k východní straně přistavěna kaple Panny Marie Lurdské.

Stavba kostela je 25 m dlouhá a 10 m široká. Vstupní věž je vysoká 16 m . Za hlavním oltářem se nachází portál, v kterém je zasazen obraz sv. Jiljí. Nejcennější ozdobou kostela je jednak kazatelna a jednak nádherná křtitelnice zhotovená neznámým mistrem, která zachycuje biblický výjev křtu Ježíše sv. Janem Křtitelem (tyto sochy jsou v životní velikosti). Kostelní klenbu původně zdobily stropní malby z konce 18. století, které vytvořil F. Přeček z Přerova. Na barokní výzdobě kostela se podílel také sochař František Ondřej Hirnle.

Použité zdroje:
Umělecké památky Moravy a Slezska, část 1, str. 587-8.


Kostel sv. Jakuba Většího (Břest)

První zmínka o kostelu v obci pochází z roku 1517, ale základy dnešního kostela pocházejí pravděpodobně ze stavby z roku 1580. Po požáru v roce 1679 byl kostel v roce 1708 opraven. Současně byla přistavěna věž, kterou kostel do té doby neměl. Po dalším požáru v roce 1742 byl kostel nově zaklenut, přistavěna sakristie a boční kaple a vestavěna hudební kruchta. Roku 1893 byla věž zvýšena a přistavěno zvonové patro.

Kostel sv. Jakuba Většího je orientovaná podélná jednolodní stavba. Kněžiště je čtvercového půdorysu. K jeho zdi na východní straně přiléhá čtyřboká sakristie. Vstup do kostela s kamenným ostěním je veden podvěžím. Zařízení interiéru je novodobé z poloviny 19. století. Ve věži je zavěšen zvon, který byl ulit roku 1744 v Olomouci Olasem Öbergem.

Použité zdroje:
Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 1 (A – I), Academia 1994


Kostel sv. Andělů Strážných (Kyselovice)

První písemná památka o obci Kyselovice pochází již z roku 1078. Kostel sv. Andělů Strážných byl postaven v letech 1904 až 1906 v novogotickém slohu. Vyjímečná je jeho severojižní orientace. Kostelní loď má délku 33 m, výšku 12 m a široká je 10 m. Štíhlá věž v průčelí kostela dosahuje výšky 37 m.


Použité zdroje:
Pavel Vítek. Kostel sv. Andělů Strážných (Kyselovice), [online]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/?OID=6356

Joomla templates by a4joomla