Aktuality

 

Aktuální vládní opatření ke konání bohoslužeb:

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat nyní již bez omezení počtu účastníků, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Po celou dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku. Je dovoleno zpívat.

Také je možné domluvit se individuálně na přijetí svátostí osobně, telefonicky
(739 344 061) nebo e-mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Možnost sledovat online mše z různých farností zde

Živé přenosy z kostelů v ŘKF Bánov, kde působí P. Jiří Putala můžete sledovat zde: https://www.farnost-banov.cz/inpage/kamera/

 

Duchovní cvičení a exercicie na Svatém Hostýně v roce 2022 zde

Nové číslo Vánočního časopisu Farníček je ke stažení zde

Poselství nemocným - Vánoce zde 

Pastýřský list k zahájení synodální cesty církve k přečtení zde

Pomoc s energiemi - leták zde 

 

 

Rozpis čtení Chropyně lektoři - zde 

Rozpis čtení Břest lektoři - zde 

Rozpis čtení Kyselovice lektoři - zde 

 

Rozpis úklid kostela Břest  - zde 

Rozpis úklid kostela Chropyně - zde 

 

 

 

 

Varhany Křtiny - rekonstrukce

Vážení spoluobčané,

kteří pravidelně chodíte nebo jezdíte s naší farností na pouť do Křtin, ale i Vy, kteří jste tam nikdy nebyli a budete ochotni tento projekt podpořit, věnujte pozornost tomuto oznámení.

V současné době se na poutním místě v kostele Jména Panny Marie k bohoslužbám používají pouze digitální varhany, a to z toho důvodu, že pneumatické varhany jsou v naprosto dezolátním stavu a jejich oprava do stavu, kdy by mohly sloužit k liturgickým a uměleckým účelům, není prakticky možná. V roce 2019 proběhly rozsáhlé odborné průzkumy jak na skříni varhan, tak na samotném stroji.
V průběhu podzimu 2020 byla přiznána dotace na rekonstrukci křtinských varhan ve výši 7 000 000 Kč (ve výši dotace je započtený podíl farnosti) a bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele díla. Celková suma na rekonstrukci varhan činí přibližně 9 500 000 Kč.

Začátkem května 2021 byla podepsána smlouva o dílo se společností A. Q. - Attentus Qualitatis z Tišnova, která se stala vítězem výběrového řízení a zároveň zhotovitelem díla.

Je spuštěna webová stránka http://varhanyprokrtiny.cz, která má za cíl informovat o probíhajících pracích na díle, o připravovaných aktivitách, i o akcích, které úzce souvisí s podporou volné rekonstrukce varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách.

 

Jak můžeme tento projekt podpořit?

Především adopcí píšťal, jejich seznam je na stránkách uveden, můžete si některou z nich zarezervovat a po zaslání příslušné částky na účet se stanete mecenášem konkrétní píšťaly. Jsou vytvořeny balíčky v hodnotě 1.500 Kč, 3.000 Kč a 10.000 Kč. Vždy obdržíte znějící atrapu píšťaly varhan v krabičce a certifikát potvrzující adopci píšťaly, při daru 3.000 Kč a vyšší i další benefity, jako např. vstupenky na benefiční koncert, možnost komentované prohlídky. U daru ve výši 10.000 Kč budete zapsáni na zeď dárců, která bude umístěna ve skříni varhan.

Všichni, kdo máte přístup na internet, bližší informace získáte na webových stránkách. Prosím, pomožte i případným starším zájemcům, kteří přístup nemají.

Druhou možností je přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet 2301958254/2010

Můžete takto podpořit rekonstrukci hudebního nástroje, který zde bude sloužit dalším generacím nejen k bohoslužebním účelům, ale také pro pořádání koncertů a třeba i k výuce nových varhaníků. Doufám, že i z naší farnosti a obce se najdou dárci, kteří tento projekt podpoří.

Hanka Hrabalová