Aktuality

 

Vyšlo nové číslo časopisu Farníček - Advent a Vánoce 2019

Přidány fotografie ze svěcení pamětní desky P. Bohumila Kunčara -  ZDE

 

Pastorační plán 2019

Rozpis čtení - lektoři

Rozpis křížové cesty 2019

 

Výuka náboženství 2019/2020

 

Chropyně – fara:

  1. skupina: 3.-6. třída: středa 14:30-15:15 (Eliška Bakajová)

  2. skupina: předškoláci + 1.-2. třída 15:30-16:15 (Eliška Bakajová)

 

Břest – škola:

  1. skupina: 1.-3. třída: pátek 13:05-13:50 (Markéta Matlochová)

  2. skupina: 4.-5. třída: pátek 13:05-13:50 (P. Stanislav Trčka)

  3. skupina: II. stupeň: pátek 13:55-14:40 (P. Stanislav Trčka)

 

První pátky: nabídka pro děti, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání (ať už vloni nebo někdy dříve), setkávání na faře v Břestě s paní katechetkou Markétou vždy na první pátek v měsíci, a to 1 a půl hodiny přede mší sv. Začneme v říjnu (pátek 4. října v 16:30). Součástí setkání bude také možnost přistoupit na první pátky ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání.

 

PROGRAM NOCI KOSTELŮ V BŘESTĚ – pátek 24. května 2019

1. Krásný vzhled je na ten Boží svět 17:00 – 17:45

Vstup na věž kostela

2. Nechte zvony znít 17:40 – 17:50

Slavností vyzvánění zvonů

3. Chvalte ho hlaholem trouby, chvalte ho harfou a citerou 17:50 – 18:00

Troubení z věže kostela – Lukáš Daněk

4. Zahájení noci kostelů 18:00 – 18:10

Úvodní slovo starosty obce

5. Působení dvou ženských řeholních kongregací v Břestě 18:10 – 18:20

Vzpomínky pamětník

6. Svět se může změnit proměnou lidí 18:20 – 19:00

Seznámení s kongregací Chudých školských sester naší Paní, která působila v Břestě do roku 1950

7. Milovat Krista v chudých 19:00 – 19:50

Beseda se sestrou Petrou Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži

8. Děkujeme Ti Pane za Tvé služebnice 19:50 – 20:00

Modlitba za řeholní sestry, které působily v Břestě

9. Přestávka 20:00 – 20:10

Možnost zapálení svíčky za ty, které máme rádi

10. Zpívejte Hospodinu píseň novou 20:10 – 20:50

Pěvecké vystoupení Kateřiny Burešové, studentky Pražské konzervatoře, a hostů

11. Spojme se v modlitbě a zpěvu 20:50 – 21:15

Modlitby a písně na úmysly návštěvníků Noci kostelů v Břestě

12. Závěr Noci kostelů 21:15 – 21:25

Slovo duchovního správce farnosti

13. Než půjdeme spát 21:25 - 21:30

Závěrečné požehnání

 

CELOVEČERNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM JIŽ OD 17:00:

1. Zavzpomínejte si s námi 17:00 – 21:30

Výstava fotografií a písemných materiálů z působení ženských kongregací v Břestě

2. Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul 17:00 – 21:30

Současnost „Vincentek“ skrze fotografie a informační materiály   

3. Pošta do nebe 17:00 – 21:00

Do košíčku vzadu v kostele je možno vložit úmysly, za které chcete, abychom se v závěru Noci kostelů pomodlili

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019

Velké poděkování všem lidem dobré vůle za to, s jakou vlídností a štědrostí přijali malé i velké koledníky při letošní Tříkrálové sbírce, která proběhla v neděli 6. ledna 2019.

Výsledky sbírky v našich obcích (v závorce rok 2018): 

Břest 49 093 Kč (42 915)

Chropyně 83 386 Kč (79 733)

Kyselovice 13 272 Kč (13 580)

Plešovec 6 521 Kč (6 540)

Zářící 19 400 Kč (16 874)

Žalkovice 26 790 Kč (25 705)

Celkem za všechny obce: 198 462 (185.347 Kč).

Sbírku zajišťuje oblastní Charita Kroměříž, která touto cestu děkuje všem, kteří pomohli s její realizací v uvedených obcích a především všem štědrým dárcům.

Všem dárcům ať Pán odplatí!

 

P. Jiří Putala

Joomla templates by a4joomla